seo-formula-nilweb.ir_.png

هنوز هم بیشتر ما تصور می‌کنیم که افزایش رتبه سایت بسیار ساده است و با استفاده از فرمول موفقیت در سئو و فقط با جابجایی و تغییر در چند کد و درج لینک سایتمان در سایت های دیگر ( بک لینک گیری ) به هدف خود می‌رسیم و بزودی پول و درآمد زیادی عایدمان خواهد شد.
این دیدگاه و طرز فکر بزودی ما را با شکست روبرو می‌کند و زحماتمان را بر باد خواهد داد. قبل از انجام هر کاری مواردی را که در زیر ذکر میکنیم در نظر داشته باشید تا دچار افول و شکست نشوید: